Asiranswidykacja należności

Windykacja call center stanowi dopełnienie oferowanego przez nas wachlarza usług. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie dzwoniliście Państwo do swoich Klientów, którzy spóźniają się z zapłatą zobowiązania. Dlatego działania call center, w połączeniu z dokładną analizą sprawy, ma na celu zweryfikowanie poprawności danych teleadresowych oraz jest podstawą do przeprowadzenia skutecznej windykacji terenowej.
Z reguły już na początku podejmowanych przez nas negocjacji dłużnik jest informowany o konieczności dokonania wpłat. W przypadku, gdy dłużnik współpracuje zgodnie z ustaleniami, dział Call Center zajmuje się bieżącym monitorowaniem harmonogramu spłaty zadłużenia.
W pryzpadku kontaktu telefonicynego z klientem wykorzystujemy zarówno negocjacje telefoniczne, jak i wysyłanie wiadomości SMS, powiadomienia e-mailingowe. Rozmowy prowadzone są przez przeszkolonych i doświadczonych w tym zakresie pracowników Win Call Center.

W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej