Asiranswidykacja należności

OBSŁUGA PRAWNA

 • Doradztwo prawne
 • Przygotowanie opinii, analiz prawnych
 • Zastępstwo procesowe

Doradztwo prawne

Nasza firma współpracuje z Kancelarią Radców Prawncyh Kosmalewicz i Żak. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc w zakresie doradztwa prawnego dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Proponujemy kompleksowe wsparcie w prowadzonej działalności poprzez obsługę prawną w zakresie m.in.:

 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa karno-skarbowego,
 • prawa gospodarczego publicznego,
 • prawa gospodarczego prywatnego,
 • prawa handlowego,
 • prawa administracyjnego,

Wsparcie, o którym mowa świadczymy poprzez m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • bieżące doradztwo prawne w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych z elementami prawa podatkowego,
  tworzenie oraz opiniowanie umów, kontraktów, statutów, regulaminów oraz innych   dokumentów prawnych,
 • uczestniczenie w negocjacjach handlowych,
 • pomoc przy tworzeniu oraz reorganizowaniu przedsiębiorstwa.

Przygotowanie opinii, analiz prawnych

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje również szereg wyspecjalizowanych usług w zakresie sporządzania opinii prawnych i analiz w tym m.in.

 • wstępna analiza rachunku zysków i strat
 • analiza sytuacji majątkowo-finansowej
 • metody efektywnej oceny działalności przedsiębiorstwa
 • przedstawiamy praktyczne zastosowanie analiz wykorzystywanych do podejmowania strategicznych decyzji
 • pomoc przy ocenie metod przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych

Zastępstwo procesowe

Zespół doświadczonych radców prawnych Kancelarii zapewnia pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego. W ramach zastępstwa procesowego nasi nasi adwokaci i radcowie prawni świadczą kompleksowe usługi, obejmujące zarówno sporządzanie wszelkich pism w toku postępowania (pozwy, wnioski, pisma procesowe, zażalenia, skargi, itp.), jak również uczestnictwo w rozprawach, oraz bieżącą obsługę i doradztwo prawne w ramach danego zlecenia.

W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej