Asiranswidykacja należności

Pieczęć prewencyjna jest narzędziem dyscyplinującym kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań, umieszczana na Państwa firmowych dokumentach: fakturach, rachunkach, notach, wezwaniach do zapłaty itp. Pieczęć prewencyjna jest przeznaczona dla firm, które chcą w wygodny i skuteczny sposób zdyscyplinować swoich kontrahentów do płatności w terminie. Posiadacz pieczęci prewencyjnej sam decyduje, kiedy i w stosunku do kogo chce zastosować działania prewencyjne.

Pieczęć prewencyjna to doskonały czynnik psychologiczny, motywujący i mobilizujący. Zapewne z pliku faktur, Klient w pierwszej kolejności zapłaci faktury wyróżnione czerwoną pieczęcią firmy windykacyjnej!
Jest to pieczęć prewencyjna, która:

  • poprawia płynności finansowej twojej firmy, dzięki terminowemu spłacaniu zobowiązań przez kontrahentów
  • minimalizacja kosztów i eliminacja konieczności prowadzenia działań windykacyjnych w przyszłości - lepiej zapobiegać, niż leczyć
  • priorytetowe traktowanie zobowiązań przez kontrahentów, ze względu na obecność znaku firmowego firmy windykacyjnej na Twoich dokumentach płatniczych
  • budowanie Twojego wizerunku jako firmy dbającej o terminowość rozliczeń finansowych

Oferujemy Państwu pieczęć prewencyjną według zamieszczonego poniżej wzoru:

 

W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej