Asiranswidykacja należności

W przypadku braku efektów postępowania polubownego, jedyną możliwością odzyskania wierzytelności jest sprowadzenie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Skierowanie pozwu do właściwego sądu umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Dzięki prawidłowemu nadzorowi przebiegu postępowania egzekucyjnego możliwe jest skuteczne i szybkie odzyskanie należności.

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez:

 • przygotowanie dokumentów pod względem formalnoprawnym, określenie właściwego trybu postępowania, sporządzenie pozwu i skierowanie go do właściwego sądu;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności dla Bankowego Tytułu Egzekucyjnego;
 • wystąpienie do właściwego sądu o uzyskanie nakazu - dla spraw, gdzie nie ma możliwości wystawienia BTE;
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej kancelarii komorniczej;
 • nadzorowanie postępowania egzekucyjnego do czasu skutecznego odzyskania wierzytelności lub wydania postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

Narzędzia wykrzystywane podczas zlecenia:

 • nowoczesnych metod teleinformatycznych,
 • współpraca z doświadczoną i profesjonalną Kancelarią Prawną,
 • współpraca z wybranymi i najbardziej skutecznymi kancelariami komorniczymi
 • wykwalifikowana kadra pracownicza,
 • praca na nowoczesnym oprogramowaniu - WINDYKATOR,
 • raporty z prowadzonych działań dopasowane do Państwa potrzeb.
W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej