Asiranswidykacja należności

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje również szereg wyspecjalizowanych usług w zakresie sporządzania opinii prawnych i analiz w tym m.in.

  • wstępna analiza rachunku zysków i strat
  • analiza sytuacji majątkowo-finansowej
  • metody efektywnej oceny działalności przedsiębiorstwa
  • przedstawiamy praktyczne zastosowanie analiz wykorzystywanych do podejmowania strategicznych decyzji
  • pomoc przy ocenie metod przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych
W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej