Asiranswidykacja należności

Sprawdzanie firm i klientów w bazach dłużników to usługa weryfikująca kontrahenta i jego zwyczaje płatnicze. To najlepszy, szybki i prosty wstęp do umowy z pewnymi kontrahentami. Dzięki stałej współpracy naszej firmy z Biurami Informacji Gospodarczej dostarczone raporty wspomagają proces decyzyjny związany z zawieraniem nowych umów i kontraktów, pozwalają wykryć ewentualne zagrożenia współpracy oraz ograniczyć związane z tym koszty.

Współpracujemy z:

W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej