Asiranswidykacja należności

Windykacja

 • Call Center Windykacyjne
 • Windykacja polubowna
 • Windykacja bezpośrednia
 • Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Call Center Windykacyjne

Windykacja call center stanowi dopełnienie oferowanego przez nas wachlarza usług. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie dzwoniliście Państwo do swoich Klientów, którzy spóźniają się z zapłatą zobowiązania. Dlatego działania call center, w połączeniu z dokładną analizą sprawy, ma na celu zweryfikowanie poprawności danych teleadresowych oraz jest podstawą do przeprowadzenia skutecznej windykacji terenowej.
Z reguły już na początku podejmowanych przez nas negocjacji dłużnik jest informowany o konieczności dokonania wpłat. W przypadku, gdy dłużnik współpracuje zgodnie z ustaleniami, dział Call Center zajmuje się bieżącym monitorowaniem harmonogramu spłaty zadłużenia.
W pryzpadku kontaktu telefonicynego z klientem wykorzystujemy zarówno negocjacje telefoniczne, jak i wysyłanie wiadomości SMS, powiadomienia e-mailingowe. Rozmowy prowadzone są przez przeszkolonych i doświadczonych w tym zakresie pracowników Win Call Center.

Windykacja polubowna

Celem działań polubownych jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności.
W ramach działań polubownych obsługiwane są sprawy o różnym statusie prawnym, w tym wierzytelności przed wejściem na drogę sądową, z tytułem wykonawczym czy po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Schemat prowadzenia windykacji polubownej

 


Windykacja bezpośrednia jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem windykacyjnym. Szybkie i dobrze skoordynowane działania terenowe, poparte gruntowną analizą wstępną, znacznie zwiększają szanse na samo dotarcie do dłużnika i negocjacje, które zakończą się powodzeniem w postaci spłaty zadłużenia. Współpracujemy z doświadczonymi negocjatorami terenowymi.

Wyjazdy terenowe, czyli bezpośredni kontakt z dłużnikiem pozwalają również na:

 • dotarcie do dłużnika w miejscu prowadzenia działalności, wykonywania pracy lub w miejscu zamieszkania,
 • przeprowadzenie skutecznych negocjacji,
 • wywiad środowiskowy,
 • poznanie kondycji materialnej i finansowej dłużnika,
 • zdiagnozowanie przyczyn powstania zaległości,
 • ustalenie warunków spłaty,
 • podpisanie ugody, która w wielu przypadkach pozwala na uniknięcie przedawnienia,
 • zdyscyplinowanie kontrahenta do zapłaty należności.

Współpracujemy z firmą:

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

W przypadku braku efektów postępowania polubownego, jedyną możliwością odzyskania wierzytelności jest sprowadzenie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Skierowanie pozwu do właściwego sądu umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Dzięki prawidłowemu nadzorowi przebiegu postępowania egzekucyjnego możliwe jest skuteczne i szybkie odzyskanie należności.

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez:

 • przygotowanie dokumentów pod względem formalnoprawnym, określenie właściwego trybu postępowania, sporządzenie pozwu i skierowanie go do właściwego sądu;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności dla Bankowego Tytułu Egzekucyjnego;
 • wystąpienie do właściwego sądu o uzyskanie nakazu - dla spraw, gdzie nie ma możliwości wystawienia BTE;
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej kancelarii komorniczej;
 • nadzorowanie postępowania egzekucyjnego do czasu skutecznego odzyskania wierzytelności lub wydania postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

Narzędzia wykrzystywane podczas zlecenia:

 • nowoczesnych metod teleinformatycznych,
 • współpraca z doświadczoną i profesjonalną Kancelarią Prawną,
 • współpraca z wybranymi i najbardziej skutecznymi kancelariami komorniczymi
 • wykwalifikowana kadra pracownicza,
 • praca na nowoczesnym oprogramowaniu - WINDYKATOR,
 • raporty z prowadzonych działań dopasowane do Państwa potrzeb.

 

 

W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej