Asiranswidykacja należności

Celem działań polubownych jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności.
W ramach działań polubownych obsługiwane są sprawy o różnym statusie prawnym, w tym wierzytelności przed wejściem na drogę sądową, z tytułem wykonawczym czy po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Schemat prowadzenia windykacji polubownej

 


Windykacja bezpośrednia jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem windykacyjnym. Szybkie i dobrze skoordynowane działania terenowe, poparte gruntowną analizą wstępną, znacznie zwiększają szanse na samo dotarcie do dłużnika i negocjacje, które zakończą się powodzeniem w postaci spłaty zadłużenia. Współpracujemy z doświadczonymi negocjatorami terenowymi.

Wyjazdy terenowe, czyli bezpośredni kontakt z dłużnikiem pozwalają również na:

  • dotarcie do dłużnika w miejscu prowadzenia działalności, wykonywania pracy lub w miejscu zamieszkania,
  • przeprowadzenie skutecznych negocjacji,
  • wywiad środowiskowy,
  • poznanie kondycji materialnej i finansowej dłużnika,
  • zdiagnozowanie przyczyn powstania zaległości,
  • ustalenie warunków spłaty,
  • podpisanie ugody, która w wielu przypadkach pozwala na uniknięcie przedawnienia,
  • zdyscyplinowanie kontrahenta do zapłaty należności.

 

W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej