Asiranswidykacja należności

ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI

 • Pieczęć prewencyjna
 • Monitoring płatności
 • Sprawdzanie spraw w bazach dłużników, BIG

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna jest narzędziem dyscyplinującym kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań, umieszczana na Państwa firmowych dokumentach: fakturach, rachunkach, notach, wezwaniach do zapłaty itp.
Pieczęć prewencyjna jest przeznaczona dla firm, które chcą w wygodny i skuteczny sposób zdyscyplinować swoich kontrahentów do płatności w terminie. Posiadacz pieczęci prewencyjnej sam decyduje, kiedy i w stosunku do kogo chce zastosować działania prewencyjne.

Pieczęć prewencyjna to doskonały czynnik psychologiczny, motywujący i mobilizujący. Zapewne z pliku faktur, Klient w pierwszej kolejności zapłaci faktury wyróżnione czerwoną pieczęcią firmy windykacyjnej!
Jest to pieczęć prewencyjna, która:

 • poprawia płynności finansowej twojej firmy, dzięki terminowemu spłacaniu zobowiązań przez kontrahentów
 • minimalizacja kosztów i eliminacja konieczności prowadzenia działań windykacyjnych w przyszłości - lepiej zapobiegać, niż leczyć
 • priorytetowe traktowanie zobowiązań przez kontrahentów, ze względu na obecność znaku firmowego firmy windykacyjnej na Twoich dokumentach płatniczych
 • budowanie Twojego wizerunku jako firmy dbającej o terminowość rozliczeń finansowych

Oferujemy Państwu pieczęć prewencyjną według zamieszczonego poniżej wzoru:

 

Monitoring płatności

Monitoring płatności jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania przeterminowanych płatności. Polega na stałej, profesjonalnej i bezkonfliktowej kontroli płatności faktur, od momentu ich wystawienia do dnia zapłaty. Działania podejmowane w ramach monitoringu mają na celu ustalenie powodu opóźnienia płatności oraz doprowadzenie nierzetelnych kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Działamy poprzez:

 • Kontakty telefoniczne - rozmowa telefoniczna która ma na celu przypomnienie o płatności i doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego zobowiązania.
 • Wiadomości tekstowe SMS - wysyłamy krótkie informacje tekstowe np. o przekroczeniu terminu, zbliżającym się terminie płatności itp.
 • Wiadomości wysyłane za pośrednictwem e-maila - notki tekstowe i graficzne wysyłane na adres e-mail klienta np. informacja o zbliżającym się terminie płatności, o przekroczeniu terminu, wezwanie do zapłaty, informacja o blokadzie usług lub dostaw towarów. Wysyłane informacje mogą zawierać szczegółowe rozliczenia należności kontrahenta.
 • Wezwania listowne - wysyłamy list zwykły, polecony, polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, informujący np. o: przekroczeniu terminu płatności, wezwanie do zapłaty, wezwanie przedsądowe, informacja o blokadzie usług lub dostaw towarów.

Korzyści płatnące dla Państwa z proponowanej przez nas usługi:

 • poprawa płynności finansowej poprzez zapewnienie terminowości spłat należności
 • obniżenie kosztów funkcjonowania własnych działów finansowo-księgowych poprzez zlecenie monitoringu profesjonalnie wyspecjalizowanej w tym zakresie firmy
 • zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań
 • zachowanie bezpieczeństwa finansowego bez potrzebn posiłkowania się drogimi bankowymi kredytami obrotowymi
 • przeciwdziałanie powstaniu wysokich zadłużeń oraz szybkie rozpoczęcie procesu restrukturyzacji
 • minimalizacja kosztów utrzymywania rezerw
 • profesjonalizm wykonywanej pracy poprzez obsługę wyspecjalizowanej firmy

Sprawdzanie spraw w bazach dłużników, BIG

Sprawdzanie firm i klientów w bazach dłużników to usługa weryfikująca kontrahenta i jego zwyczaje płatnicze. To najlepszy, szybki i prosty wstęp do umowy z pewnymi kontrahentami. Dzięki stałej współpracy naszej firmy z Biurami Informacji Gospodarczej dostarczone raporty wspomagają proces decyzyjny związany z zawieraniem nowych umów i kontraktów, pozwalają wykryć ewentualne zagrożenia współpracy oraz ograniczyć związane z tym koszty.

Współpracujemy z:

W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej