Asiranswidykacja należności

Zespół doświadczonych radców prawnych Kancelarii zapewnia pomoc prawną w zakresie zastępstwa procesowego. W ramach zastępstwa procesowego nasi nasi adwokaci i radcowie prawni świadczą kompleksowe usługi, obejmujące zarówno sporządzanie wszelkich pism w toku postępowania (pozwy, wnioski, pisma procesowe, zażalenia, skargi, itp.), jak również uczestnictwo w rozprawach, oraz bieżącą obsługę i doradztwo prawne w ramach danego zlecenia.

W związku z wchodzącym życiem Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obowiązuje w Polsce od 25 maja 2018 roku. Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.
Czytaj więcej