Monitoring płatności


Monitoring płatności jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania przeterminowanych płatności. Polega na stałej, profesjonalnej i bezkonfliktowej kontroli płatności faktur, od momentu ich wystawienia do dnia zapłaty. Działania podejmowane w ramach monitoringu mają na celu ustalenie powodu opóźnienia płatności oraz doprowadzenie nierzetelnych kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Działamy poprzez:

 • Kontakty telefoniczne - rozmowa telefoniczna która ma na celu przypomnienie o płatności i doprowadzenie do jak najszybszej wpłaty zaległego zobowiązania.
 • Wiadomości tekstowe SMS - wysyłamy krótkie informacje tekstowe np. o przekroczeniu terminu, zbliżającym się terminie płatności itp.
 • Wiadomości wysyłane za pośrednictwem e-maila - notki tekstowe i graficzne wysyłane na adres e-mail klienta np. informacja o zbliżającym się terminie płatności, o przekroczeniu terminu, wezwanie do zapłaty, informacja o blokadzie usług lub dostaw towarów. Wysyłane informacje mogą zawierać szczegółowe rozliczenia należności kontrahenta.
 • Wezwania listowne - wysyłamy list zwykły, polecony, polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, informujący np. o: przekroczeniu terminu płatności, wezwanie do zapłaty, wezwanie przedsądowe, informacja o blokadzie usług lub dostaw towarów.

Korzyści płynące dla Państwa z proponowanej przez nas usługi:

 • poprawa płynności finansowej poprzez zapewnienie terminowości spłat należności
 • obniżenie kosztów funkcjonowania własnych działów finansowo-księgowych poprzez zlecenie monitoringu profesjonalnie wyspecjalizowanej w tym zakresie firmy
 • zdyscyplinowanie kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań
 • zachowanie bezpieczeństwa finansowego bez potrzebn posiłkowania się drogimi bankowymi kredytami obrotowymi
 • przeciwdziałanie powstaniu wysokich zadłużeń oraz szybkie rozpoczęcie procesu restrukturyzacji
 • minimalizacja kosztów utrzymywania rezerw
 • profesjonalizm wykonywanej pracy poprzez obsługę wyspecjalizowanej firmy
Skontaktuj się z nami

ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , spółka komandytowa

ul. Zawodzie 1A/U1,
62-300 Września
tel. 61 222 70 40
fax.61 222 70 44
e-mail: kancelaria@asirans.pl