Windykacja polubowna

Celem działań polubownych jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności.W ramach działań polubownych obsługiwane są sprawy o różnym statusie prawnym, w tym wierzytelności przed wejściem na drogę sądową, z tytułem wykonawczym czy po bezskutecznej egzekucji komorniczej.

Windykacja bezpośrednia jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem windykacyjnym. Szybkie i dobrze skoordynowane działania terenowe, poparte gruntowną analizą wstępną, znacznie zwiększają szanse na samo dotarcie do dłużnika i negocjacje, które zakończą się powodzeniem w postaci spłaty zadłużenia. Współpracujemy z doświadczonymi negocjatorami terenowymi.

Wyjazdy terenowe, czyli bezpośredni kontakt z dłużnikiem pozwalają również na:

  • dotarcie do dłużnika w miejscu prowadzenia działalności, wykonywania pracy lub w miejscu zamieszkania,
  • przeprowadzenie skutecznych negocjacji,
  • wywiad środowiskowy,
  • poznanie kondycji materialnej i finansowej dłużnika,
  • zdiagnozowanie przyczyn powstania zaległości,
  • ustalenie warunków spłaty,
  • podpisanie ugody, która w wielu przypadkach pozwala na uniknięcie przedawnienia,
  • zdyscyplinowanie kontrahenta do zapłaty należności.
Skontaktuj się z nami

ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , spółka komandytowa

ul. Zawodzie 1A/U1,
62-300 Września
tel. 61 222 70 40
fax.61 222 70 44
e-mail: kancelaria@asirans.pl