Postępowania sądowe i egzekucyjne

W przypadku braku efektów postępowania polubownego, jedyną możliwością odzyskania wierzytelności jest sprowadzenie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. Skierowanie pozwu do właściwego sądu umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego, który jest podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Dzięki prawidłowemu nadzorowi przebiegu postępowania egzekucyjnego możliwe jest skuteczne i szybkie odzyskanie należności.

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez:

 • przygotowanie dokumentów pod względem formalnoprawnym, określenie właściwego trybu postępowania, sporządzenie pozwu i skierowanie go do właściwego sądu;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności dla Bankowego Tytułu Egzekucyjnego;
 • wystąpienie do właściwego sądu o uzyskanie nakazu - dla spraw, gdzie nie ma możliwości wystawienia BTE;
 • przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie go do właściwej kancelarii komorniczej;
 • nadzorowanie postępowania egzekucyjnego do czasu skutecznego odzyskania wierzytelności lub wydania postanowienia o bezskutecznej egzekucji.

Narzędzia wykrzystywane podczas zlecenia:

 • nowoczesnych metod teleinformatycznych,
 • współpraca z doświadczoną i profesjonalną Kancelarią Prawną,
 • współpraca z wybranymi i najbardziej skutecznymi kancelariami komorniczymi
 • wykwalifikowana kadra pracownicza,
 • praca na nowoczesnym oprogramowaniu - WINDYKATOR,
 • raporty z prowadzonych działań dopasowane do Państwa potrzeb.
Skontaktuj się z nami

ASIRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , spółka komandytowa

ul. Zawodzie 1A/U1,
62-300 Września
tel. 61 222 70 40
fax.61 222 70 44
e-mail: kancelaria@asirans.pl